Visualització de contingut web

Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

L'Assemblea General de l'ONU va declarar la data del 25 de novembre com Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona mitjançant una resolució aprovada el 17 de desembre de 1999.

El Conveni d'Istanbul, signat per Espanya, reconeix la violència contra les dones com "una violació dels drets humans i una forma de discriminació contra les dones, entenent per aquesta  tots els actes de violència basats en el gènere que impliquen o poden implicar per a les dones danys o sofriments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, en la vida publica o privada".

La violència contra les dones és la primera causa de mort prematura d'aquestes, per davant dels accidents de trànsit o el càncer. Aquesta violència, estructural, té el màxim exponent en l'assassinat. En Espanya aquest any 44 dones i 8 criatures han estat assassinades i 3 casos estan en investigació.

Les institucions valencianes, els partits polítics, les universitats, els mitjans de comunicació, intervinents de la justícia, forces i cossos de seguretat, entitats i organitzacions de la societat civil han signat el passat mes de setembre el  Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista, que "inclou en l'agenda pública valenciana la lluita col·lectiva contra les violències masclites i per la igualtat de gènere. Una oportunitat per enderrocar els murs que encara hui invisibilitzen la violència de gènere i masclista com un fet privat i domèstic i socialitzar-la com un conflicte polític, social, cultural i simbòlic."

El 25 de novembre no és una data de celebració, és un dia per a commemorar totes i tots, reflexionant dels motius d'aquesta violència estructural i participant en els actes públics de sensibilització i rebuig que es celebren.

Ajuntament de València:

http://www.valencia.es/mujer/mujer.nsf/vDocumentosTituloAux/Portada?opendocument&lang=2&nivel=1