audiència i informació pública

Processos oberts

Informació pública del projecte de decret pel qual es desenvolupa reglamentàriament l'article 20.2 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana.

  Informació pública del projecte de decret del Consell pel qual es desenvolupa reglamentàriament l'article 20.2 de la Llei 3/2011, de 23 de...