audiència i informació pública

Processos tancats

Informació pública del projecte de decret pel qual es desenvolupa reglamentàriament l'article 20.2 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana.

  Informació pública del projecte de decret del Consell pel qual es desenvolupa reglamentàriament l'article 20.2 de la Llei 3/2011, de 23...

Informació i consulta públiques de l’Avantprojecte de llei de la Generalitat de creació del Punt d’Atenció a la Inversió.

Informació i consulta públiques de l’Avantprojecte de llei de la Generalitat de creació del Punt d’Atenció a la Inversió.

Resolució de 31 de maig de 2017, per la qual se sotmet al tràmit d'audiència la modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió...

Resolució de 31 de maig de 2017, del director general de Comerç i Consum, per la qual se sotmet al tràmit d'audiència la modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de...