consulta previa

Consulta pública : Projecte de Decret del Consell sobre establiments de subministrament al detall i venda al públic de carburants i combustibles.

Consulta pública : Projecte de Decret del Consell sobre establiments de subministrament al detall i venda al públic de carburants i combustibles. ...

Consulta pública : Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell

Consulta pública : Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell    ...

Consulta pública : LLEI DE GESTIÓ I MODERNITZACIÓ D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Consulta pública : LLEI DE GESTIÓ I MODERNITZACIÓ D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA    Article 133. Participació dels...

Consulta pública : LLEI DE CREACIÓ DEL PUNT D'ATENCIÓ A LA INVERSIÓ (VID)

Consulta pública previa de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.