Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Projecte d'Ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores d'un programa d'ajudes destinades a finançar l'execució de projectes experimentals dels serveis d'ús de les Universitats Valencianes.

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Projecte de Decret del Consell pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris.

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...