Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Consulta pública: Projecte de DECRET del Consell, pel qual es regula el procediment administratiu a seguir en relació amb els preus dels serveis públics municipals subjectes a aprovació per la Generalitat.

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...