convocatòries

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

ORDRE 2/2019, de 14 de gener 2019, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana.

ORDRE 2/2019, de 14 de gener 2019, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació i formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables a càrrec del Programa Operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació i formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables a càrrec del Programa Operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació per a l'exercici 2019.

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació per a l'exercici 2019.

Mostrant 1 - 5 de 553 resultats
Articles per pàgina 5
de 111