convocatòries

ORDRE 20/2018, de 14 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.

ORDRE 20/2018, de 14 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, per la qual es convoca per a la seua constitució, una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF, per a les famílies professionals d'Energia i Aigua i Fusta, Moble i Suro.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, per la qual es convoca per a la seua constitució, una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el SERVEF, per a les famílies professionals d'Energia i Aigua i Fusta, Moble i Suro.

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2018, per la qual s'amplien els terminis de justificació de les ajudes per a la inversió, regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocades mitjançant resolucions de 27 de desembre de 2017 i de 27 de setembre de 2018, ambdues del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2018, per la qual s'amplien els terminis de justificació de les ajudes per a la inversió, regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocades mitjançant resolucions de 27 de desembre de 2017 i de 27 de setembre de 2018, ambdues del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, per la qual s'amplia el termini de justificació de les d'ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocades mitjançant resolucions de 27 de desembre de 2017, 27 de setembre de 2018 i 22 d'octubre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme.

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, per la qual s'amplia el termini de justificació de les d'ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocades mitjançant resolucions de 27 de desembre de 2017, 27 de setembre de 2018 i 22 d'octubre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme.

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2018, per la qual es resol la concessió addicional d'ajudes a l'empara de la Resolució de 27 de desembre de 2017, per la qual es publica la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2018, per la qual es resol la concessió addicional d'ajudes a l'empara de la Resolució de 27 de desembre de 2017, per la qual es publica la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana

Mostrant 1 - 5 de 504 resultats
Articles per pàgina 5
de 101