Incentius

CORRECCIÓ d'errades de l'extracte de la Resolució de 29 de desembre de 2016, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2017, de les ajudes destinades a la realització d'inversions regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

CORRECCIÓ d'errades de l'extracte de la Resolució de 29 de desembre de 2016, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2017, de les ajudes destinades a la realització d'inversions regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.


RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2016, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2017, de les ajudes destinades a la realització d'inversions regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2016, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2017, de les ajudes destinades a la realització d'inversions regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.


RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2017, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les seues bases reguladores.

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2017, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les seues bases reguladores.


Resolució de 19 de desembre de 2016, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALIZA-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2016

Resolució de 19 de desembre de 2016, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALIZA-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2016


Resolució de 19 de desembre de 2016, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a projectes de creació d'empreses de base tecnològica (CREATEC-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2016

Resolució de 19 de desembre de 2016, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a projectes de creació d'empreses de base tecnològica (CREATEC-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2016


S'estan mostrant 1 - 5 de 202 resultats.
Articles per pàgina 5
de 41