Novetats

ACORD de 16 de desembre de 2016, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat.

ACORD de 16 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis,...

CORRECCIÓ d'errades de l'extracte de la Resolució de 29 de desembre de 2016, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2017, de les ajudes...

CORRECCIÓ d'errades de l'extracte de la Resolució de 29 de desembre de 2016, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la...

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2016, per mitjà de la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la convocatòria establida en la Resolució de 12 de setembre de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors...

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2016, de la directora general d'Internacionalització, per mitjà de la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la convocatòria...

DECRET 195/2016, de 23 de desembre, del Consell, pel qual es regulen les indemnitzacions per l'exercici de la funció arbitral en òrgans arbitrals de consum, col·legiats o unipersonals, de les juntes arbitrals de consum constituïdes a la...

DECRET 195/2016, de 23 de desembre, del Consell, pel qual es regulen les indemnitzacions per l'exercici de la funció arbitral en òrgans arbitrals de consum, col·legiats o unipersonals, de les...

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2016, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2017, de les ajudes destinades a la realització d'inversions regulades en l'article 16 de l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la...

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2016, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici...

S'estan mostrant 141 - 145 de 451 resultats.
Articles per pàgina 5
de 91