Novetats

DECRET 199/2016, de 30 de desembre, pel qual s'estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

DECRET 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2017, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la...

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació...

Resolució de 19 de desembre de 2016, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALIZA-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2016

Resolución de 19 de diciembre de 2016, del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para proyectos de Digitalización de Pyme (DIGITALIZA-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2016

Resolució de 19 de desembre de 2016, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a projectes de creació d'empreses de base tecnològica (CREATEC-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2016

Resolución de 19 de diciembre de 2016, del presidente del IVACE, por la que se convocan ayudas para proyectos de creación de empresas de base tecnológica (CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del...

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2016, per la qual s'aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2017.

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2016, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no...

Mostrant 166 - 170 de 470 resultats
Articles per pàgina 5
de 94