Consulta Pública Prèvia-Processos Oberts

Consulta pública: BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACCIONES D’ INTERMEDIACIÓ LABORAL PER A PERSONAS DEMANDANTS D’OCUPACIÓ INSCRITES EN EL SERVEF

Article 133 . Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

Consulta pública: Projecte de Decret del Consell pel qual es desenvolupa reglamentàriament l’article 20.2 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.

  Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, de la Llei 39/2015, d'1...