convocatòries

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2018, per la qual es convoquen subvencions per a projectes de Digitalització de PIME (DIGITALITZA-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2018.

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2018, per la qual es convoquen subvencions per a projectes de Digitalització de PIME (DIGITALITZA-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2018.

Extracte de la Resolució de 4 de desembre de 2018, per la qual es convoquen subvencions a projectes de digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018.

Extracte de la Resolució de 4 de desembre de 2018, per la qual es convoquen subvencions a projectes de digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2018.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de desembre de 2018, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 29 de desembre de 2017, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, títol II, capítol II, article 20.1.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de desembre de 2018, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 29 de desembre de 2017, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, títol II, capítol II, article 20.1.

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 17/2018, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial.

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 29 de desembre de 2017, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. Capítol III del títol II, article 22.2.

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2018, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 29 de desembre de 2017, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. Capítol III del títol II, article 22.2.

Mostrant 1 - 5 de 529 resultats
Articles per pàgina 5
de 106