Novetats

Convocatòria de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2019

Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019...

Calendario de ferias comerciales de la Comunitat Valenciana del año 2019

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018, del director general de Comercio y Consumo, por la que se hace público el calendario de ferias comerciales de la Comunitat Valenciana del año 2019

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (2019)

ORDRE 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...

Corrección de errores de las bases reguladoras de las ayudas de la Conselleria (2019)

Corrección de errores de la Orden 22/2018, de 22 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por...

Bases reguladoras de las subvenciones al comercio, al consumo y a la artesanía (2016-2018)

ORDEN 14/2016, de 5 de agosto, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases...

Showing 1 - 5 of 20 results
Items per Page 5
of 4