Ajudes i subvencions

Concessió de subvencions 2019. Pròrroga de terminis. Renovació de mercats municipals, adaptacions de les àreas colindants i adaptació d'infraestructures per a la venda no sedentària. Entitats locals (exp. CMMOAY)

Concessió de subvencions 2019. Pròrroga de terminis. Renovació de mercats municipals, adaptacions de les àreas colindants i adaptació d'infraestructures per a la venda no sedentària. Entitats locals (exp. CMMOAY)

Concessió de subvencions 2019: centrals de compres d'agrupacions professionals del comerç

Concessió de subvencions 2019: "Avalem Artesania"

Concesión de subvenciones 2019: renovación de mercados municipales, adaptaciones de las áreas colindantes y adaptación de infraestructuras para la venta no sedentaria. Entitades locales (exp. CMMOAY)

Concesión de subvenciones 2019: renovación de mercados municipales, adaptaciones de las áreas colindantes y adaptación de infraestructuras para la venta no sedentaria. Entitades locales (exp. CMMOAY)

Concesión de subvenciones 2019: renovación de mercados municipales. Entidades intermedias (exp. CMCMEI)

Concesión de subvenciones 2019: renovación de mercados municipales. Entidades intermedias (exp. CMCMEI)

Showing 6 - 10 of 26 results
Items per Page 5
of 6