Ajudes i subvencions

Concessió de subvencions 2019: agrupacions de professionals del comerç (exp. CMFAST)

Concessió de subvencions 2019: agrupacions de professionals del comerç (exp. CMFAST)

Concessió de subvencions 2019: manteniment de les oficines d'atenció a les persones consumidores (exp. COMICC))

Concessió de subvencions 2019: manteniment de les oficines d'atenció a les persones consumidores (exp. COMICC))

Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Institució Firal Alacantina (IFA)

Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Institució Firal Alacantina (IFA)

Ampliació del crèdit disponible per a atendre subvencions per a l'exercici 2019

Ampliación y redistribución del crédito disponible para atender subvenciones del ejercicio 2019

Showing 6 - 10 of 35 results
Items per Page 5
of 7