Novetats

Concessió de subvencions 2019. Pròrroga de terminis. Renovació de mercats municipals, adaptacions de les àreas colindants i adaptació d'infraestructures per a la venda no sedentària. Entitats locals (exp. CMMOAY)

Resolució de 16 d'octubre de 2019 per la qual s'amplia el termini de realització i justificació de les subvencions a entitats locals per a la...

Concessió de subvencions 2019: centrals de compres d'agrupacions professionals del comerç

Resolució de concessió d'ajudes de l'exercici 2019 a agrupacions professionals del comerç. Centrals de compres i serveis per als professionals...

Concessió de subvencions 2019: "Avalem Artesania"

Resolució per a la concessió de subvencions de l'exercici 2019 del programa "Avalem Artesania" (exp. CMAPY4). ...

Concesión de subvenciones 2019: renovación de mercados municipales, adaptaciones de las áreas colindantes y adaptación de infraestructuras para la venta no sedentaria. Entitades locales (exp. CMMOAY)

Resolución para la concesión de subvenciones del ejercicio 2019 para la renovación de mercados municipales, adaptación de áreas colindantes y...

Concesión de subvenciones 2019: renovación de mercados municipales. Entidades intermedias (exp. CMCMEI)

Resolución para la concesión de subvenciones para la renovación de mercados municipales. Entidades intermedias (exp. CMCMEI) ...

Showing 6 - 10 of 33 results
Items per Page 5
of 7