Nota de premsa

Aselec s'adhereix al sistema arbitral de consum de la Generalitat com a via de resolució de conflictes entre empreses i persones consumidores

09/11/2017
Aselec s"adhereix al sistema arbitral de consum de la Generalitat com a via de resolució de conflictes entre empreses i persones consumidores

El director general de Comerç i Consum, Natxo Costa, i el president de l'Associació d'Empresaris Instal·ladors Elèctrics, Telecomunicacions i Energies Renovables de València (Aselec), Rafael Castell, han formalitzat l'adhesió d'aquesta associació al sistema arbitral de consum, com a via de resolució dels conflictes que puguen sorgir entre les persones consumidores i les empreses i professionals del sector.

L'arbitratge de consum és una via alternativa a la judicial i constitueix un procediment senzill, àgil, ràpid, gratuït, sense formalismes. Únicament requereix que la persona consumidora presente la seua reclamació davant la Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana, depenent de la Direcció General de Comerç i Consum, perquè es pose en marxa el procediment arbitral i en un curt espai de temps s'arribe a una solució, que serà obligatòria per a ambdues parts del conflicte, persona consumidora i empresari.

El sistema arbitral de consum aporta un plus de qualitat a les empreses i professionals associats, ja que garanteix per endavant a les persones consumidores que si sorgeix qualsevol conflicte, aquest es solucionarà de forma ràpida i senzilla per un òrgan independent, sense necessitat d'acudir als jutjats.

Per l'arbitratge de consum Aselec proposa diversos àrbitres, el que va a garantir que el sector estiga representat en els col·legis arbitrals que es designen a la Junta Arbitral de Consum, i va dotar d'una major especialització la resolució dels litigis que es plantegen en aquest sector dins de la província de València.

Arxius relacionats