Nota de premsa

Ivace Energia donarà suport al 100% del cost dels projectes d'enllumenat de baix consum en els municipis amb menys de 20.000 habitants

11/02/2018

La conselleria d'Economia Sostenible, a través d'Ivace Energia, destinarà enguany un total de dos milions d'euros per a impulsar la incorporació d'enllumenat d'alta eficiència energètica en els municipis del nostre territori.

Per a ajudar-los, el programa d'Ivace Energia recolzarà econòmicament el 100% del projecte mitjançant una fórmula combinada de préstec bonificat i subvenció a fons perdut.

En aquest sentit, la directora general d'Ivace, Júlia Company, ha animat als municipis "a renovar el seu enllumenat amb criteris d'eficiència energètica, ja que, a més de contribuir a construir municipis més sostenibles, permeten importants estalvi en la factura energètica del municipi".

Company ha destacat que "els municipis xicotets, sobretot els situats en zones rurals, no disposen en moltes ocasions ni dels mitjans tècnics necessaris, ni de suficient pressupost per a escometre aquest tipus de projectes".

"Per açò, amb aquest programa es pretén incentivar la renovació dels sistemes públics d'aquests municipis amb criteris d'eficiència energètica, introduint els nous avanços tecnològics en matèria d'il·luminació viària", ha afegit.

Les entitats locals de les poblacions de menys de 20.000 habitants que vulguen acollir-se a aquest programa poden fer-ho fins al pròxim dia 8 de març i, per a poder acollir-se, el projecte que presenten ha de suposar un estalvi en energia elèctrica mínim del 30% respecte al consum anterior.

Entre les mesures d'estalvi i eficiència energètica que se sufragaran està la substitució de llums i lluminàries per altres de major eficiència energètica i la implantació de reguladors de flux lumínic i dels encesos i apagats dels punts de llum, amb la finalitat d'adequar-los a la nit a les necessitats reals d'il·luminació de les vies. Gràcies a aquest sistema es pot estalviar el 45% de l'energia consumida durant la nit.

També es donarà suport a la incorporació de rellotges astronòmics, ajustats a l'hora solar, per a reduir el consum. Aquests rellotges astronòmics permeten la programació diària d'encès i apagat de l'enllumenat d'acord amb l'hora exacta d'eixida i posta del sol.

Cal destacar, que aquesta línia d'incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu Feder de la Comunitat Valenciana vigent per al període 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors).

L'enllumenat suposa el 6% de la factura

L'enllumenat públic en els municipis constitueix la principal despesa energètica i, encara que és molt variable, ve a representar al voltant del 60 % de la factura energètica del municipi.

Segons les estimacions d'Ivace Energia, la renovació de l'enllumenat públic en un xicotet municipi per un eficient amb lluminàries LEDS reduiria un 70% el consum energètic d'enllumenat.

Aquesta reducció, segons Ivace Energia, "pot suposar un estalvi energètic anual aproximat de 135.000 quilovats hora aproximadament, la qual cosa en termes econòmics suposa una reducció de la factura energètica de 17.000 euros a l'any".