Nota de premsa

L'Ivace publica una ordre d'ajudes per a recolzar els plans de seguiment dels programes de Tutories d'Internacionalització

09/03/2018
L"Ivace publica una ordre d"ajudes per a recolzar els plans de seguiment dels programes de Tutories d"Internacionalització

El Ivace ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la nova convocatòria d'ajudes amb la qual es recolzen els plans de seguiment dels programes de Tutories d'Internacionalització.

La directora general d'Internacionalització i directora adjunta de l'Ivace, María Dolores Parra, ha explicat que amb aquesta nova ordre d'ajudes "volem fer un pas més i recolzar a les empreses que han desenvolupat part de la seua estratègia d'internacionalització amb Ivace a través del Programa de Tutories, un programa d'assessorament especialitzat que permet a l'empresa iniciar la seua exportació o revisar i millorar la seua estratègia en l'exterior".

"Com dic, volem avançar en el nostre suport i facilitar el 50% del cost del pla d'internacionalització en 2018 a les empreses que han format part d'aquest programa durant els anys 2015, 2016 i 2017", ha indicat.

Aquesta nova línia d'ajudes es publica amb un pressupost de 2.189.900 euros i compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu Feder de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Les empreses poden sol·licitar aquestes ajudes a partir del 12 de març de 2018 i fins al 22 de juny de 2018. La tramitació del procediment serà electrònica.

Costos subvencionables

Es consideren costos subvencionables per aquesta nova ordre d'ajudes aquells que resulten necessaris per a l'engegada, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories aprovats per l'Ivace en els exercicis 2015, 2016 i 2017 l'import total dels quals no supere el límit de 100.000 euros.

Així, estan inclosos despeses de consultoria necessaris per al seguiment i execució del pla, despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l'execució del pla, despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa; creació de web dirigida a l'entorn internacional o adaptació de la mateixa.

També s'inclou la publicitat en mitjans estrangers, portals o directoris on-line i mercats electrònics internacionals així com comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la tutoria.

Així mateix es recolzen les despeses de contractació d'una persona amb especialització vinculada a l'àmbit de la tutoria realitzada. Per a les empreses d'indústries creatives i culturals s'admetran també les despeses d'un o una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte.

A tot açò s'uneixen les despeses vinculades a accions de promoció en l'exterior necessàries per a l'execució del pla resultant de la tutoria realitzada, la compra de plecs i traducció de documents i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior i el registre de marca en països no UE.

Els costos associats als projectes subvencionats per la present convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració.

Arxius relacionats