Novetats

« Ves enrere

RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2018, per la qual es regula transitòriament el procediment de gestió del fitxer d'experts docents per a impartir cursos de formació professional, en els centres de formació de titularitat de la Generalitat Valenciana, establit en la Resolució de 26 d'abril de 2017, de l'esmentat òrgan, i s'actualitza la relació d'especialitats donades de baixa del Catàleg d'especialitats del Servei Públic d'Ocupació Estatal.