Novetats

« Ves enrere

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2018, per la qual s'estableixen els requisits i procediment per a l'obtenció de la certificació acreditativa del compliment del que disposa l'article 4, apartat u, lletra o, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, sobre deduccions per inversions en instal·lacions d'autoconsum o d'energies renovables en l'habitatge habitual

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2018, per la qual s'estableixen els requisits i procediment per a l'obtenció de la certificació acreditativa del compliment del que disposa l'article 4, apartat u, lletra o, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, sobre deduccions per inversions en instal·lacions d'autoconsum o d'energies renovables en l'habitatge habitual