Novetats

« Ves enrere

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, per la qual es deixa sense efecte la modificació de l'ordinal onzé de la Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017, en la redacció que en fa la Resolució de 20 de novembre de 2017 , quant al termini màxim per a resoldre i notificar la resolució.

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, per la qual es deixa sense efecte la modificació de l'ordinal onzé de la Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017, en la redacció que en fa la Resolució de 20 de novembre de 2017 , quant al termini màxim per a resoldre i notificar la resolució.