Logo Generalitat


El Consell aprova un conveni amb l'INE destinat a la cooperació estadística i l'intercanvi d'informació

  • La col·laboració és necessària per a l'execució d'estadístiques previstes pel Pla estadístic nacional i el Pla valencià d'estadística
  • Les actuacions previstes no generen costos ni donen lloc a contraprestacions financeres entre les parts signants

(10/01/2020) - La col·laboració és necessària per a l'execució d'estadístiques previstes pel Pla estadístic nacional i el Pla valencià d'estadística
- Les actuacions previstes no generen costos ni donen lloc a contraprestacions financeres entre les parts signantsEl Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) destinat a la cooperació i l'intercanvi d'informació entre els dos organismes.

Aquest acord té naturalesa de conveni marc, ja que estableix uns compromisos inicials que poden donar lloc a la subscripció de convenis específics entre les parts. Les actuacions previstes en aquest conveni no generaran costos ni donaran lloc a contraprestacions financeres entre les parts signants.

Aquest acord té la finalitat de determinar les línies bàsiques de cooperació entre l'Institut Nacional d'Estadística i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a més de regular els mecanismes operatius per a l'intercanvi d'informació entre les dues institucions.

La Generalitat i l'INE col·laboren des d'abril del 2002, data en què van subscriure un acord marc sobre cooperació estadística i intercanvi d'informació. Aquest acord, que s'ha desenvolupat de manera satisfactòria per les dues parts, acabava a la fi del 2019, cosa que feu necessari subscriure un nou conveni.

D'altra banda, aquesta col·laboració és necessària per a facilitar l'execució de les estadístiques que assigna el Pla estadístic nacional i el Pla valencià d'estadística a l'INE i a la Generalitat, respectivament.

Aquest conveni es perfeccionarà amb el consentiment de les parts i esdevindrà eficaç una vegada inscrit en el Registre electrònic estatal d'òrgans i instruments de cooperació del sector públic i publicat en el 'Boletín Oficial del Estado', i mantindrà la vigència per un període de quatre anys.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat