audiència i informació pública

Processos tancats

Informació pública del Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania

Informació pública del Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania

Informació pública del projecte d'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectoriales...

Información pública del proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de subvenciones en materia de colaboración institucional, a...

Projecte de decret del Consell, pel qual es reglamenten els procediments administratius referits a la fixació d’horaris i dies amb obertura comercial

Projecte de decret del Consell, pel qual es reglamenten els procediments administratius referits a la fixació d'horaris i dies amb obertura comercial....