Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

« Ves enrere

Projecte de Decret pel qual es crea el registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana, i es regulen els procediments de classificació i declaració previstos en la llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

Projecte de Decret pel qual es crea el registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana, i es regulen els procediments de classificació i declaració previstos en la llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

 

Termini d'aportacions: 10 dies hàbils. Fins el 27 de febrer de 2019, inclòs.

 

Forma de participació: A través de l'adreça electrònica dgie@gva.es

 

Conclòs este tràmit, s'informarà a través del portal de transparència de la Generalitat del resultat de la participació per mitjà d'una valoració global.

Document en valencià: