Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

« Ves enrere

PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 81/2014, DE 6 DE JUNY, DEL CONSELL, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DE LA LLEI 5/1990, DE 7 DE JUNY, DE LA GENERALITAT, D'ESTADÍSTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 81/2014, DE 6 DE JUNY, DEL CONSELL, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT DE LA LLEI 5/1990, DE 7 DE JUNY, DE LA GENERALITAT, D'ESTADÍSTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Termini d'aportacions: 15 dies naturals. Fins al 3 de maig de 2018, inclòs.

Forma de participació: A través de l'adreça electrònica dge@gva.es

Conclòs este tràmit, s'informarà a través del portal de transparència de la Generalitat del resultat de la participació per mitjà d'una valoració global.

Document en valencià