Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

« Ves enrere

Projecte d'Ordre per la qual es regula l’habilitació d’entitats per a impartir cursos de formació conduents a l'obtenció de la qualificació com a operari per a sistemes de protecció contra incendis, així com establir el contingut dels cursos formatius, d’acord amb el punt 4t de l’apartat 3.c) de l’annex III del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Projecte d'Ordre per la qual es regula l’habilitació d’entitats per a impartir cursos de formació conduents a l'obtenció de la qualificació com a operari per a sistemes de protecció contra incendis, així com establir el contingut dels cursos formatius, d’acord amb el punt 4t de l’apartat 3.c) de l’annex III del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Termini d'aportacions: 15 dies naturals. Fins el 26 de desembre de 2018, inclòs.

Forma de participació: A través de l'adreça electrònica dgie@gva.es

Conclòs este tràmit, s'informarà a través del portal de transparència de la Generalitat del resultat de la participació per mitjà d'una valoració global.

Document en valencià