Visualització de contingut web

Contacte

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és el departament del Consell al qual correspon l'exercici de les competències en matèria d'economia, indústria, energia i mines, comerç i artesania, turisme, treball, formació professional per a l'ocupació exercint les competències que legalment té atribuïdes a estos efectes.

Sota la superior autoritat de la persona titular del departament, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball dirigix, impulsa i executa l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència.

 

Informació general
Ciutat admtva. 9 d'Octubre
C/ Democràcia, 77 - 46018 València
Telèfon: 012 - 963 866 000
Correu electrònic d'informació general: informa_industria@gva.es

 

Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Servei Territorial d'Indústria i Energia.
Servei Territorial de Comerç i Consum.
C/ Churruca, 29 – 03003-Alacant
Telèfon: 012 - 963 866 000

 

Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Servei Territorial de Comerç i Consum.
C/ Germans Bou 47, 12003 Castelló
Telèfon: 012 - 963 866 000

 

Servei Territorial d'Indústria i Energia.
C/ Cavallers 8, 12001 Castelló
Telèfon: 012 - 963 866 000

 

Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Servei Territorial d'Indústria i Energia.
Servei Territorial de Comerç i Consum.
Gregorio Gea 27, 46009 València
Telèfon: 012 - 963 866 000

 

Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria.
Avda. del Mar, 42 12003 Castelló de la Plana
Teléfono: 012 - 963 866 000 - 964-39 90 80

 

Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria.
C/ Pintor Lorenzo Casanova 6, 03003 Alacant
Telèfon 012 - 963 866 000

Sala del SMAC d'Alacant en Alcoi
Passatge Rigobert Albors,3 PB 03801 Alcoi (Alacant)
Telèfon: 966 527 810 Fax: 966 527 811

 

Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria.
Avda. de l'Oest 36, 46001 València
Telèfon: 012 - 963 866 000