convocatòries

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar plans extraordinaris d'ocupació en els municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, en aplicació de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, i de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2019, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar plans extraordinaris d'ocupació en els municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, en aplicació de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, i de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Extracte de la Resolució de 14 d'octubre de 2019, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar plans extraordinaris d'ocupació als municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, en aplicació de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell.

Extracte de la Resolució de 14 d'octubre de 2019, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar plans extraordinaris d'ocupació als municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, en aplicació de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell.

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2019, per la qual es convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D de caràcter no econòmic en l'àmbit de l'economia circular, realitzats en cooperació amb empreses, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2019, per la qual es convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D de caràcter no econòmic en l'àmbit de l'economia circular, realitzats en cooperació amb empreses, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Extracte de la Resolució de 27 de setembre de 2019, per la qual es convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D de caràcter no econòmic en l'àmbit de l'economia circular, realitzats en cooperació amb empreses, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Extracte de la Resolució de 27 de setembre de 2019, per la qual es convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'R+D de caràcter no econòmic en l'àmbit de l'economia circular, realitzats en cooperació amb empreses, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2019, por la que se acuerda la ampliación, para las pymes que hayan sufridos daños por el temporal de lluvias ocurridas en la Comunitat Valenciana entre el 9 y el 15 de septiembre de 2019, de los plazos de justificación y puesta en marcha de las inversiones, establecidos en la Resolución de 9 de julio de 2019, por la que se resolvió la concesión de las ayudas del ejercicio 2019, para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2019, por la que se acuerda la ampliación, para las pymes que hayan sufridos daños por el temporal de lluvias ocurridas en la Comunitat Valenciana entre el 9 y el 15 de septiembre de 2019, de los plazos de justificación y puesta en marcha de las inversiones, establecidos en la Resolución de 9 de julio de 2019, por la que se resolvió la concesión de las ayudas del ejercicio 2019, para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2019, per la qual s'acorda l'ampliació, per a les pimes que hagen patit danys pel temporal de pluges ocorregudes a la Comunitat Valenciana entre el 9 i el 15 de setembre de 2019, dels terminis de justificació i posada en marxa de les inversions, establits en la Resolució de 9 de juliol de 2019, per la qual es va resoldre la concessió de les ajudes de l'exercici de 2019, per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials.

Mostrant 1 - 5 de 661 resultats
Articles per pàgina 5
de 133