convocatòries

Extracte de la Resolució de 28 de maig de 2020, per la qual s'acorda ampliar el termini per a acreditar la realització de l'actuació objecte de subvenció dels expedients aprovats per Resolució de 26 d'abril de 2019, per la qual es concedeixen ajudes en el marc del programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització.

Internacionalització

Extracte de la Resolució de 28 de maig de 2020, per la qual s'acorda ampliar el termini per a acreditar la realització de l'actuació objecte de subvenció dels expedients aprovats per Resolució de 26 d'abril de 2019, per la qual es concedeixen ajudes en el marc del programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització.

Extracte de la Resolució de 28 de maig de 2020, de la directora adjunta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i directora general d'Internacionalització, per la qual s'acorda ampliar el termini per a acreditar la realització de l'actuació objecte de subvenció dels expedients aprovats per Resolució de 26 d'abril de 2019, del president de l'IVACE, per la qual es concedeixen ajudes en el marc del programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització.

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, per la qual s'acorda ampliar el termini per a acreditar la realització de l'actuació objecte de subvenció dels expedients aprovats per la Resolució de 26 d'abril de 2019, del president de l'IVACE, per la qual es concedeixen ajudes en el marc del programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització, Xec tutories internacionalització, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019

Internacionalització

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, per la qual s'acorda ampliar el termini per a acreditar la realització de l'actuació objecte de subvenció dels expedients aprovats per la Resolució de 26 d'abril de 2019, del president de l'IVACE, per la qual es concedeixen ajudes en el marc del programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització, Xec tutories internacionalització, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2020, de les subvencions regulades en els articles 16 i 17 de l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana.

Economia

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2020, de les subvencions regulades en els articles 16 i 17 de l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana.

Extracte de la Resolució de 19 de maig de 2020, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2020, de les subvencions regulades en els articles 16 i 17 de l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana.

Economia

Extracte de la Resolució de 19 de maig de 2020, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2020, de les subvencions regulades en els articles 16 i 17 de l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, el programa d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores.

Indústria i I+D+i

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, el programa d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores.

Mostrant 1 - 5 de 746 resultats
Articles per pàgina 5
de 150