noticies

Mesures adicionals COVID-19 sobre comerç. Gener 2021.

Mesures adicionals COVID-19 sobre comerç. Gener 2021. Mesures adicionals COVID-19 sobre comerç. Gener 2021.  ...

Mesures addicionals en l'activitat comercial per la crisi sanitària. Estat d'alarma tardor 2020. Actualització 6 de novembre

Mesures addicionals per la crisi sanitària: activitat comercial. Estat d'alarma tardor 2020: Actualització 6 de novembre ...

Nou tràmit per a la sol·licitud , per empresa amb un expedient de regulació temporal d'ocupació per causa de força major (ERTO-FM) relacionat amb la COVID-19 prorrogat, de la declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent...

Nou tràmit per a la sol·licitud , per empresa amb un expedient de regulació temporal d'ocupació per causa de força major (ERTO-FM) relacionat amb la COVID-19 prorrogat, de la declaració...

Nota informativa del Reial Decret Llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l'ocupació.

Nota informativa del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'cupació . Direcció General de Treball,...

Extracte del Decret 103/2020, de 7 d’agost, d’aprovació de les bases reguladores de la concessió directa de subvencions a projectes d’inversió per a la reorientació de les capacitats productives de la indústria manufacturera valenciana per la...

Extracto del Decreto 103/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de la concesión directa de subvenciones a proyectos de inversión para la reorientación de las...

Consulta Web de persones beneficiàries de les ajudes a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19 (ajudes 150 euros)

Consulta Web de persones beneficiàries de les ajudes a persones treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la...

Instrucció sobre les situacions de rebrot que puguen afectar empreses de la Comunitat Valenciana

Instrucció de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral de la Generalitat Valenciana sobre les situacions de rebrot que puguen...

RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2020, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades a la contractació de persones d'almenys 30 anys d'edat, desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en...

RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades a la...

Extracte de la Resolució de 7 d'agost de 2020, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions destinades a la contractació de persones d'almenys 30 anys d'edat, desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la...

Extracte de la Resolució de 7 d'agost de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions...

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2020, per la qual es deixa sense efectes la de 30 de març per la qual es va acordar l'ampliació del termini per a resoldre i notificar els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures...

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral per la qual es deixa sense efectes la de 30 de març per la qual es va acordar l'ampliació del...

Mostrant 1 - 10 de 70 resultats
Articles per pàgina 10
de 7