Visualització de contingut web

COVID-19

INFORMACIÓ PUBLICADA PER LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Pública i Salut Universal, ha adoptat les següents mesures encaminades a reduir el contagi de la malaltia COVID-19:

  • Funcionament telemàtic de les oficines de l'Ivace i suspensió de tràmits administratius.
  • Les estacions ITV romandran tancades.
  • Les oficines d'ocupació romandran tancades per a l'atenció al públic i continuaran prestant el seu servei telefònicament.
  • Les oficines del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana romandran tancades.
  • En l'ordre social queden suspesos els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius sancionadors incoats, incloent-hi els terminis processals i administratius, així com els de prescripció i caducitat d'accions.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha adoptat diverses mesures de suport per a reduir l'impacte del COVID-19 als sectors productius:

  • Per a ajudar a les empreses que poden veure retardat el subministrament de béns intermedis, *Ivace Internacional ha posat en marxa dos serveis. El primer d'aquests serveis consistirà en la cerca de proveïdors de béns intermedis alternatius a la Xina. El segon servei persegueix acostar a les empreses noves oportunitats de negoci generades per l'alentiment de les importacions originades a la Xina amb l'objectiu de posicionar a la Comunitat Valenciana com a proveïdor alternatiu al mercat asiàtic.
  • En relació a les cooperatives de la Comunitat Valenciana: Se suspenen els tràmits registrals i els terminis per a la presentació de recursos, es manté la vigència dels nomenaments inscrits i es deixen d'emetre resolucions de suspensió o denegació d'actes registrals, s'activa la tramitació electrònica, i es garanteix la coordinació entre oficines i l'atenció al públic serà via mail o telefòniques els dies hàbils de 9 a 14 hores.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha posat a disposició de la ciutadania informació útil:

ALTRES PUBLICACIONS