Nota de premsa

L'IVACE i els registradors de la propietat col·laboren per a agilitzar la certificació energètica dels habitatges mitjançant la comunicació electrònica dels dades

18/11/2016

El Ple del Consell ha autoritzat un conveni entre l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i el Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat mitjançant el qual els registradors remetran trimestralment, mitjançant suport electrònic, l'acreditació sobre el compliment o no de l'aportació de la documentació exigible en matèria de certificació d'eficiència energètica.

Aquest acord permetrà un major control i seguiment del compliment de l'obligatorietat de disposar de certificat energètic en els habitatges nous i existents que es posen a la venda o lloguer.

La recepció de la informació en suport electrònic permetrà a l'IVACE, que és l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana en matèria de la certificació energètica, obtindre i gestionar de forma ràpida i eficaç aquesta informació, per permetre una fàcil comunicació, arxivament i accés a aquesta.

El certificat d'eficiència energètica és un document que proporciona informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis. El seu objectiu és contribuir a l'estalvi energètic a les llars i millorar la informació de consumidors sobre la qualitat dels edificis i habitatges.

Cal recordar que a partir de la publicació del Reial Decret 235/2013, els habitatges en venda o lloguer han de disposar d'aquest certificat.

Avantatges de la certificació energètica

La certificació energètica posa a disposició del ciutadà que demanda un habitatge la informació objectiva del seu comportament energètic, és a dir, quant consumirà i, per tant, com afectarà la factura energètica que ha d'haver de pagar.

El resultat del procés de certificació d'eficiència energètica d'edificis es resumeix en una etiqueta de certificació energètica, que qualifica l'eficiència energètica de l'immoble dins d'una escala de set lletres, que va des de la lletra A (edifici més eficient) a la lletra G (edifici menys eficient).

La informació sobre el certificat, en particular l'etiqueta d'eficiència energètica, ha de figurar en l'oferta, promoció i publicitat que es realitze per a la venda o lloguer de l'edifici o d'una part.

Un bon certificat energètic va acompanyat per un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtindre un comportament energètic més eficient, i també augmentar el confort de l'habitatge i, per tant, reduir la factura energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.

Les recomanacions han de ser viables tècnicament i poden incloure un estudi econòmic d'inversions i terminis d'amortització. Per tant, amb el certificat energètic, el ciutadà disposa d'una eina potent per a millorar l'eficiència energètica del seu habitatge i reduir la seua factura energètica.