Nota de premsa

Els Centres Europeus d'Empreses Innovadores donaran suport a la Generalitat en el desenvolupament de l'emprenedoria

16/12/2016

El Ple del Consell ha reconegut als Centres Europeus d'Empreses Innovadores (CEEI) de la Comunitat Valenciana com a instruments de suport de la Generalitat en el desenvolupament de la política de l'emprenedoria d'aquests.

Els CEEI estan configurats com a associacions sense ànim de lucre, amb participació d'organismes de l'administració autonòmica i local, així com de diverses entitats econòmiques, financeres, empresarials i socials.

Aquest reconeixement s'emmarca en les accions d'identificació i difusió de polítiques en matèria d'emprenedoria i innovació per part de la Generalitat, a fi de continuar impulsant el desenvolupament de l'ecosistema emprenedor valencià.

El reconeixement dels CEEI com a instruments de suport a l'emprenedoria destaca la naturalesa i els objectius d'aquests.

Les associacions CEEI-Castelló, CEEI-Elx i CEEI-València van ser constituïdes a fi d'impulsar la creació d'empreses noves, especialment les de caràcter innovador o diversificador, i fomentar noves línies d'activitat innovadores o diversificadores en les empreses existents dins del teixit industrial per a potenciar, d'aquesta manera, l'emprenedoria, la competitivitat i la creació d'ocupació.

Els CEEI constitueixen una ferramenta creada per la Unió Europea per a promoure l'esperit empresarial i per a accelerar la iniciativa empresarial innovadora.

Formen part de la xarxa EBN constituïda per la Comissió Europea i tenen l'etiqueta BIC, única norma internacional d'incubació i acceleració basada en la innovació reconeguda oficialment, que certifica el compliment d'unes normes com a marca de qualitat.