Nota de premsa

Climent destaca l'aposta pel foment de l'ocupació de la Llei d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris

07/07/2018

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, ha destacat que la Llei d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris, aprovada aquesta setmana per les Corts, "ha sigut una aposta fonamental d'aquesta Conselleria per a fomentar la inversió i la creació d'ocupació".

"Des de la nostra arribada al Consell hem apostat per la posada en marxa de mesures que promoguen i estimulen el creixement econòmic, així com l'establiment d'un nou model productiu, que és un dels eixos fonamentals del Pacte del Botànic", ha explicat.

"Gràcies al nostre contacte permanent amb el teixit empresarial valencià identifiquem la problemàtica a què s'enfronten les empreses a l'hora d'iniciar un projecte d'inversió o reinversió, entre els quals destaquen l'excessiva burocràcia administrativa o la insuficient coordinació interdepartamental".

Per això s'ha posat en marxa aquesta llei, que s'articula com un instrument per a la col·laboració entre els diferents departaments i organismes de la Generalitat, així com amb l'Administració de l'Estat i l'Administració local. A més, amb la seua aprovació, es reduiran els terminis ordinaris dels tràmits administratius i s'establirà una única interlocució amb els projectes per a oferir solucions i respostes globals i centralitzades relatives a la posada en marxa d'una activitat empresarial o reinversió empresarial, una cosa molt demandada i valorada per les empreses.

Aquest servei, els punts forts del qual són una única interlocució i una reducció de tràmits, incrementa els atractius de la Comunitat Valenciana com a territori facilitador de la inversió enfront d'altres territoris directament competidors amb la nostra Comunitat. El servei s'oferirà des de l'àrea internacional d'IVACE, a través del Valencian Investment Desk, encarregat d'atendre els inversors interessats a la Comunitat Valenciana.

Els projectes hauran d'aportar valor afegit

Perquè un projecte puga ser tramitat com a prioritari haurà d'aportar a la Comunitat Valenciana un valor afegit en àrees preestablides.
Hi destaca el desenvolupament tecnològic i la innovació, el desenvolupament i la vertebració territorial, la generació d'ocupació, la recuperació i foment de sectors tradicionals, la protecció mediambiental, la promoció de la inclusió social, la igualtat i la conciliació en l'àmbit laboral, entre altres.

Així mateix, i amb caràcter general, els projectes hauran de complir, almenys, amb un dels requisits següents en matèria d'inversió i creació d'ocupació: la generació de deu o més llocs de treball amb contracte indefinit a jornada completa o la inversió en actius fixos, excloent-hi els immobiliaris, per import igual o superior a 600.000 euros. Això es veurà reduït a la mitat si la implantació del projecte es du a terme en municipis amb risc de despoblació.

Els projectes empresarials declarats com a projectes prioritaris d'inversió tindran caràcter urgent i prioritari per als òrgans de la Generalitat i les entitats del seu sector públic instrumental, de manera que s'agilitzarà la seua implantació i posada en marxa.