Nota de premsa

Ivace Energia registra en el primer semestre de 2018 un total de 44.782 certificats energètics d'habitatges de la Comunitat Valenciana

09/08/2018

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, (Ivace) a través de la Unitat d'Energia, ha registrat durant el primer semestre de 2018 un total de 44.782 certificats d'eficiència energètica d'edificis a la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que tots els edificis de nova construcció, així com els existents que es posen a la venda o lloguer, han d'explicar, obligatòriament, amb un certificat d'eficiència energètica.

Del total de certificats tramitats, un total de 692 registres corresponen a habitatges nous i els 44.091 restants a habitatges ja existents que s'han posat a la venda o lloguer. Quant a la distribució provincial d'aquests registres, cal subratllar que la província d'Alacant acapara el 46,1% del total, seguit de la província de València, amb el 43%, i finalment la província de Castelló, amb el 10,8% del total.

El certificat d'eficiència energètica és un document que proporciona informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis i el seu objectiu és contribuir a l'estalvi energètic en les llars i millorar la informació als consumidors sobre la qualitat dels edificis i habitatges.

S'obté després d'una avaluació objectiva de l'edifici o part de l'edifici i dóna informació sobre l'energia consumida pel mateix i les emissions de CO2 generades per les instal·lacions tèrmiques (aigua calenta, calefacció, refrigeració i ventilació) en condicions normals de funcionament. Té una validesa de 10 anys.

La certificació energètica posa a la disposició del ciutadà que demanda un habitatge la informació objectiva del seu comportament energètic, és a dir quant va a consumir i per tant com va a afectar a la factura energètica que es pagarà.

Portal web de certificació energètica

Des de l'Ivace s'ha habilitat un portal web des del qual es realitza tota la tramitació, (que és 100% telemàtica), i en el qual s'ofereix informació detallada i senzilla als ciutadans quins són els passos per a aconseguir el certificat d'eficiència energètica i els avantatges que aporta.

Referent a açò, la directora general de l'Ivace, Júlia Company, ha subratllat que "el sector de l'edificació és un sector prioritari per a l'execució de mesures que comporten una reducció del consum d'energia i la certificació energètica es perfila, en aquest sentit, com un mecanisme molt útil per a avançar cap a un model de construcció més sostenible i eficient".

El sector de l'edificació, que inclou tant a habitatges com a terciaris, representa a la Comunitat Valenciana el 20,4% del consum total d'energia final de la Comunitat.

A través d'aquest portal, es pot consultar el llistat de tècnics certificadors que poden realitzar el certificat, la tramitació necessària, així com recomanacions per a obtenir un bon certificat energètic i en definitiva sobre tots els aspectes relacionats amb la certificació energètica d'edificis.

Sancions

Cal destacar que qualsevol oferta, promoció o publicitat de venda o lloguer d'un edifici, haurà d'incloure l'etiqueta energètica. Així, les immobiliàries i portals immobiliaris, com a agents intermediaris en la venda o lloguer dels immobles, hauran d'incloure l'etiqueta energètica en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l'immoble, havent de figurar sempre en l'etiqueta.

En aquest sentit, la venda o lloguer d'un immoble sense que el venedor o arrendador lliure el certificat d'eficiència energètica, vàlid, registrat i en vigor, al comprador o arrendatari es considera infracció greu i pot implicar multes de 601 a 1.000 euros.

Així mateix, falsejar la informació en l'expedició o registre de certificats d'eficiència energètica o publicitar una qualificació d'eficiència energètica que no estiga recolzada per un certificat en vigor degudament registrat es considera molt greu i les multes oscil·len entre 1001 a 6.000 euros.

Etiqueta energètica d'edificis

El resultat del procés de certificació d'eficiència energètica d'edificis es resumeix en una etiqueta de certificació energètica, que qualifica l'eficiència energètica de l'immoble dins d'una escala de set lletres, que va des de la lletra A (edifici més eficient) a la lletra G (edifici menys eficient).

La informació sobre el certificat, en particular l'etiqueta d'eficiència energètica, ha de figurar en l'oferta, promoció i publicitat que es realitze per a la venda o lloguer de l'edifici o part del mateix.

Més enllà de la lletra obtinguda, tal com ha explicat Company, "un bon certificat energètic va acompanyat d'un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l'habitatge i per tant reduir la factura energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades".

Les recomanacions han de ser tècnicament viables i inclouran també una valoració econòmica d'inversions i terminis d'amortització per a valorar la seua viabilitat econòmica. Per tant, amb el certificat energètic, el ciutadà disposa d'una potent eina per a millorar l'eficiència energètica del seu habitatge i reduir la seua factura energètica.

Arxius relacionats