Nota de premsa

Climent: 'La construcció d'edificis de consum energètic quasi nul és un gran avanç per a aconseguir ciutats més sostenibles'

06/11/2018

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat. en la inauguració d'una jornada sobre les novetats del codi tècnic d'edificació i la certificació energètica d'edificis. que la construcció d'edificis amb nivells de consum energètic quasi nul "és un gran avanç per a aconseguir ciutats més sostenibles i amb menors emissions de gasos contaminants".

En aquest sentit, ha subratllat que un dels grans reptes als quals s'enfronta del sector de la construcció en tots els països europeus és aconseguir edificis més eficients, tal com arreplega la Directiva d'Eficiència Energètica d'Edificis (2010/31/EC), que impulsa els anomenats edificis de consum d'energia quasi nul.

Per al conseller, les implicacions de l'aplicació d'aquesta directiva tenen en aquest sector "són d'enorme calat" perquè transformaran molts dels procediments de disseny, construcció i gestió dels edificis "cap a una major eficiència energètica en els edificis i les ciutats".

En la seua intervenció, ha subratllat que, des de l'Ivace, ja s'està treballant perquè tots els edificis de nova construcció de la Generalitat siguen edificis de consum d'energia quasi nul ja que, segons les seues paraules, "les Administracions públiques no solament han d'afavorir mitjançant incentius una construcció més sostenible, sinó que hem d'anar més enllà i exercir un paper exemplaritzant".

Cal recordar que la Conselleria d'Economia Sostenible, a través de l'Ivace, facilita mitjançant ajudes econòmiques totes aquelles accions que repercutisquen en un menor consum energètic en els edificis i permeten reduir almenys un 20% del consum d'energia en les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents del sector terciari, així com per a aquelles inversions que permeten reduir almenys un 30% del consum d'energia de les instal·lacions d'il·luminació interior dels edificis existents.

D'altra banda, el conseller s'ha referit al certificat energètic, amb el qual la ciutadania disposa "d'una potent eina" per a millorar l'eficiència energètica del seu habitatge i reduir la seua factura energètica i es perfila com un mecanisme "molt útil per a avançar cap a un model de construcció més sostenible".

A la Comunitat Valenciana, l'Ivace és l'organisme encarregat del Registre de Certificació Energètica d'Edificis, per al que ha habilitat un portal web des del qual es realitza tota la tramitació, (que és 100% telemàtica), i en el qual s'ofereix informació detallada i senzilla a la ciutadania i personal tècnic sobre quins són els passos per a obtenir el certificat d'eficiència energètica i els avantatges que aporta i per a resoldre tots aquells dubtes que puguen sorgir durant el procediment.

Més de 550.000 habitatges amb certificat energètic

Segons les dades del Registre de Certificació d'Edificis de l'Ivace, un total de 18.369 habitatges de nova construcció s'han registrat des de 2011. Respecte dels habitatges existents, el registre dels quals és obligatori des de 2013, el nombre ascendeix ja a 538.011 habitatges.

La certificació energètica permet posar a la disposició de la ciutadania que demanda un habitatge, la informació objectiva del comportament energètic del mateix, és a dir quant va a consumir i, per tant, com va a afectar a la factura energètica que va a haver de pagar durant la vida del mateix.

La certificació contribueix a fomentar edificis de nova construcció energèticament eficients. A més, un bon certificat energètic va acompanyat d'un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l'habitatge i per tant reduir la factura energètica.

Arxius relacionats