Nota de premsa

El Consell oferirà informació sociolaboral per mitjà dels col·legis oficials de graduats socials de la Comunitat Valenciana

17/05/2019

- Se signaran tres convenis de col·laboració entre la Generalitat i els col·legis oficials de graduats socials d'Alacant, Castelló i València


El Ple del Consell ha aprovat un conveni entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i els col·legis oficials de graduats socials d'Alacant, Castelló i València per a facilitar l'atenció ciutadana en matèria d'informació social i laboral durant l'exercici 2019.

Les ajudes destinades a cada col·legi oficial ascendeixen a 23.000 mil euros per a l'exercici 2019. Aquesta quantia estarà destinada a donar suport al funcionament, per part dels diferents col·legis oficials de graduats socials a la Comunitat Valenciana, de l'Oficina-Punt d'Informació Sociolaboral per a oferir a la ciutadania, que així ho requerisca, serveis de consulta i informació bàsica en matèria sociolaboral i de Seguretat Social.

Els col·legis de graduats socials d'Alacant, Castelló i València són corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, que tenen entre les seues finalitats l'ordenació de l'exercici de l'activitat professional, la seua representació exclusiva i la defensa dels interessos socials i professionals dels col·legiats.

En l'àmbit dels col·legiats les seues funcions queden recollides en l'Ordre del Ministeri de Treball del 28 d'agost de 1970, com a tècnics en matèries socials i laborals.