Nota de premsa

Economia ha resolt el 88 % dels ERTO presentats a la Comunitat Valenciana

19/05/2020

- El volum d'expedients ha suposat multiplicar per 300 la càrrega de treball ordinari del Servei de Relacions Laborals de la Generalitat


La Conselleria d'Economia Sostenible, a través de la Direcció General de Treball, ha resolt el 88 % dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que s'han presentat a la Comunitat.

Des de l'establiment de l'estat d'alarma el 14 de març passat, i fins al 18 de maig, s'han presentat davant de l'autoritat laboral de la Comunitat Valenciana un total de 64.854 ERTO, que afecten 405.485 treballadors i treballadores, 58.546 dels quals han recorregut a l'ERTO per causa de força major i 6.308 per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP).

La Direcció General de Treball i els tres serveis territorials d'Alacant, Castelló i València han resolt fins ara un total de 57.048 expedients, corresponents a 320.862 treballadors i treballadores, la qual cosa suposa un 88 % i un 79 %, respectivament.

Cal destacar que el  volum d'expedients que s'ha gestionat ha suposat multiplicar per 300 la càrrega de treball ordinari en el Servei de Relacions Laborals de la Generalitat.  

A aquestes dades, caldria afegir-hi les de 46.496 treballadors i treballadores valencians inclosos en ERTO d'àmbit nacional, la qual cosa eleva el total d'afectats a la Comunitat Valenciana a 450.895.