Nota de premsa

El Consell autoritza l'avanç del 50 % de les subvencions destinades a la participació institucional de la CEV, UGT i CCOO

22/05/2020

- La participació institucional es fa efectiva a través de l'assistència i la participació en comissions, consells o altres òrgans consultius


El Ple del Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha autoritzat, de la mateixa manera que durant l'exercici anterior, el pagament del 50 % de les subvencions destinades a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, s'avança el 50 % de la subvenció de 754.383,47 euros concedida a la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Aquests fons estan destinats a compensar les despeses de l'exercici 2020 com a organització empresarial més representativa a la Comunitat per les actuacions de participació institucional que desenvolupa.

De la mateixa manera, s'avançarà també, per a fins semblants, el 50 % de 400.000 euros per a UGT-PV i el 50 % de 400.000 euros per a CCOO-PV en els termes que preveu la Llei 7/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana (LPCI).

La participació institucional es farà formalment efectiva a través de l'assistència i la participació dels representants d'UGT-PV, CCOO-PV i els de la CEV en les comissions, consells o altres òrgans col·legiats semblants de direcció, participació, consultius o d'assessorament.

Així mateix, la participació es durà a terme en les meses o fòrums específics de negociació o concertació socioeconòmica a què siguen convocats.

Finalment, participaran en les accions que es desenvolupen per iniciativa de les organitzacions sindicals més representatives que tinguen relació amb la participació institucional.