Nota de premsa

El Consell autoritza la constitució d'un dret de superfície per part de l'Ivace a favor de l'Institut Tecnològic d'Indústria Agroalimentària

05/06/2020

- El valor d'aquest dret és de 4,7 milions d'euros que percebrà l'Ivace durant 99 anys a manera de cànon anual
- Els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana estan ubicats en diversos immobles propietat de l'IvaceEl Ple del Consell ha acordat autoritzar la constitució d'un dret de superfície per part de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) a favor de l'Institut Tecnològic d'Indústria Agroalimentària (AINIA).

Aquest dret correspon a l'immoble que ocupa l'Institut actualment en règim d'arrendament, ubicat sobre quatre parcel·les del parc tecnològic de Paterna que compten amb una superfície de 10.387 m².

El valor d'aquest dret és de 4,7 milions d'euros, que percebrà l'Ivace durant 99 anys a manera de cànon anual.

Els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana estan ubicats en diversos immobles propietat de l'Ivace.

Atés el constant creixement de les activitats que desenvolupen i el normal deteriorament de les seues instal·lacions, des de l'Ivace es va determinar que la figura jurídica més adequada per a optimitzar la gestió de les infraestructures era la constitució, per acord mutu, de drets de superfície a favor de les associacions esmentades.

Aquesta figura afavoreix l'estabilitat econòmica financera d'aquests centres i permet l'accés a ajudes públiques per a obres i reformes, en la condició de superficiari.

La ubicació d'AINIA en l'entorn del parc tecnològic redunda en benefici de les empreses associades a aquest, les quals es poden beneficiar d'un entorn tecnològic amb accés a equips cientificotècnics i personal tècnic qualificat amb els quals col·laborar.