Nota de premsa

Climent: 'Volem fer un seguiment exhaustiu del mercat de treball per a detectar-ne les necessitats i corregir els desequilibris'

23/06/2020
Climent: "Volem fer un seguiment exhaustiu del mercat de treball per a detectar-ne les necessitats i corregir els desequilibris"

- S'ha constituït l'Observatori del Treball Decent, del qual també formen part la Generalitat, els sindicats més representatius, com ara UGT i CCOO, i la patronal CEV
- El conseller ha explicat que l'objectiu últim de l'Observatori és l'adopció de polítiques executives a través del diàleg social i la negociació col·lectivaEl conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha presidit la reunió de constitució de l'Observatori de Treball Decent, del qual també formen part els sindicats més representatius, com ara UGT i CCOO, i la patronal CEV.

Rafa Climent ha manifestat que el Consell ha decidit crear l'Observatori del Treball Decent "per a fer un seguiment continu i exhaustiu del mercat laboral, per a detectar-ne les necessitats i corregir desequilibris com la desocupació, la infraocupació, la discriminació i la desigualtat o l'economia submergida".

L'Observatori elaborarà indicadors economicoproductius, socials i d'equitat i noves eines per a avaluar millor el mercat de treball i incloure parts de la realitat laboral com, per exemple, el sector de les cures, per a fer realitat la visió de transformació proposada per l'Agenda 2030.

El conseller ha explicat que l'objectiu últim de l'Observatori és l'adopció de polítiques executives a través del diàleg social i la negociació col·lectiva.

"El sistema d'informació proposat només serà efectiu si els agents implicats prenen decisions en l'àmbit del diàleg social i la negociació col·lectiva, que faça que milloren les condicions econòmiques, la seguretat en el treball i s'elimine la discriminació dels treballadors afectats", ha afirmat.

En aquest sentit, Rafa Climent ha declarat que "inclús podem abordar el canvi de normativa vigent, i hem de continuar reivindicant l'elaboració d'una llei de responsabilitat social d'àmbit estatal. No podem permetre que moltes vegades l'ètica es deixe de banda i que sempre paguen els mateixos, els treballadors i les treballadores més vulnerables que pateixen la precarietat".

Segons el conseller, "hem de veure amb el màxim rigor els informes per a poder desenvolupar polítiques que realment facen canviar el model productiu, que aquesta productivitat que tenim 12 punts per davall de la mitjana estatal es vaja reduint i faça factible els salaris dignes i ajudem a cohesionar la nostra societat".

De manera addicional, l'Observatori també s'encarregarà de vigilar i aplicar polítiques actives de foment de l'ocupació en els mercats emergents de l'economia, com l'economia circular, la transició energètica o l'economia de la dependència.

La CEV ha destacat la importància de la lluita contra l'economia submergida que constitueix una competència deslleial, així com el paper de la formació per a millorar l'ocupabilitat i la productivitat.

CCOO ha assenyalat que les xifres altes de persones en risc d'exclusió social estan lligades a la precarietat laboral i la importància de millorar en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals.

Per la seua banda, UGT ha insistit en la importància de la negociació col·lectiva i el diàleg social en la lluita contra la precarietat i en l'aspiració a un salari mínim europeu, així com la importància capital d'introduir la perspectiva de gènere en totes les anàlisis i propostes.

En aquesta primera reunió, l'Observatori de Treball Decent ha marcat les línies de treball i ha acordat crear dos grups de treball, per a parlar sobre la precarietat laboral i l'economia submergida.

Aquests grups s'encarregaran d'elaborar informes que marcaran què fer des dels diversos àmbits, el de l'Administració, les empreses i els treballadors i treballadores i, a més, analitzar al detall i contínuament la realitat laboral i plantejar les mesures necessàries per a garantir el treball decent.

Característiques bàsiques de l'Observatori

L'Observatori es conformarà amb un conjunt de dades massives amb vocació d'anar més enllà de les iniciatives ja existents en l'àmbit nacional i supranacional, per a buscar augmentar el detall territorial, sectorial i de les variables previstes, de permanència en el temps amb actualitzacions periòdiques que permeten el seguiment de l'evolució de la situació i de transparència en termes que la informació siga pública, així com les fonts estadístiques i les metodologies que s'empren en l'elaboració.

Els quatre pilars del programa de treball decent són promoure l'ocupació i la creació d'empreses, garantir els drets en el treball, estendre la protecció social, fomentar el diàleg social i la igualtat de gènere com a acció transversal.

Arxius relacionats