Nota de premsa

El Consell aprova normes excepcionals per a facilitar la reunió de les assemblees generals i els consells rectors de les cooperatives valencianes

26/06/2020

- Aquestes normes estaran en vigor fins al primer semestre de 2021
- Permetran suplir les limitacions de mobilitat i reunió de les persones, que afecten la vida econòmica i social de les cooperativesEl Ple del Consell ha aprovat un decret llei amb normes excepcionals i temporals per a facilitar la reunió de les assemblees generals i consells rectors de les cooperatives valencianes i la regularització de les seues obligacions relatives a l'aprovació de comptes d'exercici, nomenaments de càrrecs socials, comptabilitat i depòsit de comptes.

Aquestes normes, consensuades amb la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana Temporal, estaran en vigor fins al primer semestre de 2021 i permetran suplir les limitacions de mobilitat i reunió de les persones, decretades per a contindre l'expansió de la COVID-19, que afecten molt especialment la vida econòmica i social de les cooperatives valencianes.

Cal destacar que bastants cooperatives valencianes compten amb milers de persones sòcies amb dret d'assistència i vot a les assemblees d'aquestes.

Aquest dret legalment no es pot delegar de manera massiva i les cooperatives no estan en condicions de garantir-lo mitjançant l'ús de sistemes d'assistència i votació no presencials, per mancar -la cooperativa i les persones sòcies- de la infraestructura i els mitjans necessaris per a fer-ho.

Aquesta circumstància ha impedit que un gran nombre de cooperatives valencianes reunisquen la seua assemblea general ordinària en mode i temps per a adoptar el respectiu acord sobre els comptes anuals de l'exercici anterior, que no sempre coincideix amb l'any natural, així com per a designar una persona per a dur a terme l'auditoria de comptes anuals i, en molts casos, per a procedir a la renovació estatutària del seu consell rector o òrgan d'administració i representació.

Així mateix, la paralització de l'activitat pot fer que la cooperativa incórrega contra la voluntat de les persones sòcies d'aquesta en alguna de les causes de dissolució legalment establides, quan es produeixen per la mera inacció i el pas del temps o per baixes o pèrdues, en aquest cas extraordinàries derivades de la COVID-19.

El decret llei ofereix solució a totes aquestes situacions sense derogar la normativa vigent, mitjançant normes excepcionals i temporals que cada cooperativa pot, o no, utilitzar per a regularitzar-ne la situació particular ateses les circumstàncies d'aquesta.

Arxius relacionats