Nota de premsa

El Consell col·labora amb la Federació de Cooperatives d'Habitatges de la Comunitat Valenciana

31/07/2020

- La Generalitat contribueix amb 25.000 euros a finançar l'activitat d'aquesta entitat representativa del moviment cooperatiu d'habitatges


El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Federació de Cooperatives d'Habitatges Valenciana (FECOVI), mitjançant el qual es destinen 25.000 euros al funcionament i les activitats d'aquesta entitat en defensa del moviment cooperatiu d'habitatges.

En aquest sentit, la Generalitat dona suport al paper de FECOVI en la defensa i la representació institucional del moviment cooperatiu d'habitatges valencià en tots els seus àmbits, així com la promoció i l'organització de serveis i actuacions d'interés general per al cooperativisme d'habitatges.

Aquest acord també inclou iniciatives dirigides a participar en els òrgans i les institucions de l'Administració autonòmica que tinguen relació amb el cooperativisme en general i el d'habitatges en particular; posicionar el cooperativisme com a solució eficaç i eficient per a l'habitatge assequible i/o a preu just; fomentar la participació i la unitat de les cooperatives associades, i la intercooperació entre entitats per a impulsar el cooperativisme.

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i s'estendrà fins al 4 de desembre de 2020. Amb càrrec a aquest conveni es podran finançar les actuacions que s'hi recullen, que es duguen a terme des del dia 1 de gener de 2020 fins al 4 de desembre de 2020.