Novetats

« Ves enrere

Mesures sobre l'activitat comercial per la COVID-19: del 7 a 31 de gener de 2021

Mesures sobre l'activitat comercial per la COVID-19: del 7 a 31 de gener de 2021

A les mesures vigents sobre l'activitat comercial en la Comunitat Valenciana, cal sumar, fins al 31 de gener de 2021, les següents:

 1. Els establiments comercials hauran de reduir al 30% el seu aforament. En el cas de locals distribuïts en diverses plantes, l'aforament en cadascuna d'elles serà de la mateixa proporció.
 2. Reducció de la capacitat dels aparcaments al 30%.
 3. L'activitat comercial essencial reduirà el seu aforament permés al 50% (alimentació, farmàcies, ortopèdies, òptiques, serveis de perruqueria i centres de veterinària).

Respecte als centres comercials i hipermercats s'haurà de tenir en compte:

 • Els centres o  hipermercats, també a les seues zones comunes i recreatives, han de garantir el compliment dels requisits.

Considerant la resolució de 5 de gener de 2021, de la Conselleria, s'ha d'interpretar, que

 • Els locals establiments i locals comercials que realitzen venda de productes d'alimentació, farmàcia, ortopèdia, òptica, servei de perruqueria i centres de veterinària, l'aforament permés és del 50%,
 • Que en cas que simultàniament realitzen venda d'altres productes, el seu aforament permés serà del 30%,
 • En cas de simultanejar productes de diferents aforaments, hauran de delimitar bé cadascun dels seus respectius espais de treball i actuació. Respectar els referits límits per a cada sector de productes segons el seu aforament.
 • En tot cas, s'establiran les mesures adequades a través de l'ordenació corresponent amb senyalització del sentit de circulació o barreres físiques que fiten cada espai.
 • Han de complir els aforaments determinats en el Pla d'Autoprotecció de cada centre o hipermercat,  limitant el seu l'aforament a la regulació actual.
 • Que es limite l'aforament en cadascun dels establiments i locals comercials situats en ells. L'aforament màxim permés estarà visible en l'entrada.
 • En els locals comercials i de prestació de serveis, inclosos els situats en els centres comercials, no està permés l'ús de zones comunes i recreatives de parcs comercials, excepte per al trànsit entre establiments comercials.
 • En qualsevol cas, es respectaran les mesures d'higiene comunes a totes les activitats, les mesures addicionals d'higiene en els establiments i locals amb obertura al públic, i les mesures addicionals d'higiene i prevenció en els centres comercials i parcs comercials, recollides en l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19