Novetats

« Ves enrere

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques i ajudes per als treballadors i la treballadores desocupats que participen en accions formatives en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.