Novetats

« Ves enrere

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, per la qual resol la concessió de les ajudes previstes en l'Ordre 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, i en la Resolució de 13 de març de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019.

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, per la qual resol la concessió de les ajudes previstes en l'Ordre 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, i en la Resolució de 13 de març de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019.