Visualització de contingut web

Protecció de Dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
C/ de la Democràcia, 77
46018 - València
DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb el Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l'Albereda, 16
46010 - València
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta Conselleria.
EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, ha d'aportat la documentació acreditativa de la identitat i representació. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:
http://www.gva.es/va/proc19970

RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
https://www.aepd.es/

 

Més informació sobre Protecció de Dades

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT - GENERALS

01. Contractació

02. Arxiu General de la Conselleria

03. Gestió econòmica i pressupostària

04. Subvencions o ajudes econòmiques

05. Agenda de contactes, protocol i òrgans col·legiats

06. Registre d'Entrada i Eixida

07. Selecció i promoció del personal.

08. Gestió de Recursos Humans

09. Atenció i informació a la ciutadania

10. Atenció Dret Accés a la Informació Pública

11. Atenció de Drets en Protecció de Dades

12. Notificacions de Bretxes de Seguretat en Protecció de Dades

13. Consultes, queixes, suggeriments i agraïments

14. Control d'accés a les instal·lacions

15. Videovigilancia

16. Procediments de Responsabilitat Patrimonial

17. Expropiacions

18. Expedients de Defensa de la Competència