Visualització de contingut web

Sol·licitud Telemàtica de Subvenció

En què consistix

 

La sol·licitud telemàtica és aquella que permet presentar un document de sol·licitud de subvenció de forma no presencial amb l'ús d'un certificat de firma digital/electrònic.

 

Qui la pot presentar

 

Qualsevol persona física o jurídica té la possibilitat de realitzar la sol·licitud general de subvencions per via telemàtica. D'esta manera, es posa a disposició del ciutadà, empreses i centres homologats una nova via de presentació que evita els desplaçaments.

 

Requisits

 

DE FIRMA

 

  • Si és persona física, s'identificarà amb la seua certificació digital de persona física emesa per qualsevol de les entitats admeses pel portal telemàtic de la Generalitat.
  • Si és persona jurídica:

a) Amb certificat de persona jurídica emesa per qualsevol de les entitats admeses pel portal telemàtic de la Generalitat.
b) A través del seu representant, que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat.

 

TÈCNICS

 

No és necessària la instal·lació de cap programa informàtic.

Ordinador amb capacitat de:

  • Java 1.6
  • Certificat de firma de l'ACCV o DNI electrònic
  • Navegador web: Internet Explorer (mínim versió 6) o Firefox (mínim versió 3)
  • Memòria 128 MB
  • Processador 300 MHz
  • Disc dur 10 Gb.
  • Si la seua firma digital està en suport físic (targeta): lector físic de certificats, suport de certificats programari format PKCS12.

 

Quan és possible realitzar-la

 

La presentació telemàtica es du a terme durant les vint-i-quatre hores del dia i està subjecta als terminis que en cada moment estiguen establits legalment. A l'efecte de còmput de terminis, la recepció en un dia inhàbil s'entén duta a terme el primer dia hàbil següent.

 

Enllaços

 

 

Per a consultes tècniques relacionades amb la sol·licitud telemàtica pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça següent: generalitat_en_red@gva.es