AJUDES AL COMERÇ I A L'ARTESANIA 2020-2021

BASES REGULADORES

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania

CONVOCATÒRIES 2021

CONVOCATÒRIES 2020

Ajudes urgents a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per la COVID-19

Ajudes urgents en matèria de comerç i artesania per la COVID-19

Convocatòria d'ajudes en matèria de comerç, artesania i consum 2020

Anul·lació parcial d'ajudes 2020 en matèria de comerç, artesania i consum

Ajudes en matèria d'artesania

 1. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2020 (CMARTY). Espais expositius permanents d'artesania.

 2. Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l'exercici 2020 (CMAPY4).

 3. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme artesà per a l'exercici 2020 (CMAAS4).

Ajudes en matèria de comerç

 1. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2020 (CMAYES). Infraestructures comercials municipals. Estudis.

 2. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2020 (CMMOAY). Infraestructures comercials municipals. Inversions en mercats i àrees urbanes de concentració comercial.

 3. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2020 (CMDAFC). Agències per al foment de la innovació comercial (AFIC). 

 4. Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2020 (CMPFER)*. Fires comercials.

 5. Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2020 (CMMOPY).

 6. Ajudes AVALEM COMERÇ RURAL a la pime comercial (municipis de menys de 1.000 habitants), per a l'exercici 2020 (CMRUPY).

 7. Ajudes AVALEM MERCATS a la pime comercial (mercats de venda no sedentària), per a l'exercici 2020 (CMSEPY).

 8. Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2020 (CMIAPY). 

 9. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de renovació de mercats municipals per a l'exercici 2020 (CMCMEI).

 10. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme comercial per a l'exercici 2020 (CMFAST).

 11. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat per a l'exercici 2020 (CMMOAS).

 12. Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de central de compres i serveis per als professionals del comerç integrat, per a l'exercici 2020 (CMACCC).

 13. Ajudes a pimes i micropimes per a inversions en equipament comercial i per a venda no sedentària, així com per a un altre equipament relacionat amb la crisi de la Covid-19, per a l'exercici 2020 (Avalem Comerç Rural, Avalem Mercats i Avalem Artesania) (CMICOV).

 14. Ajudes a pimes i micropimes que exerceixen una activitat comercial i artesana per a les despeses corrents ocasionats per la crisi de la Covid-19, per a l'exercici 2020 (CMCOCO).

Concessió de subvencions 2019

Ajudes en materia d'artesania

Ajudes en matèria de comerç

Ajudes en materia de consum

Beques

Convenis

Altres ajudes