Visualització de contingut web

Normativa

ORDRE 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana.

 

 

ORDRE 2/2019, de 14 de gener de 2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana.

 

 

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019.

 

 

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2019, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'amplia el termini màxim previst per a dictar i notificar la resolució de concessió en la Resolució de 13 de març de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el règim especial de treballadors o treballadores per compte propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019

 

 

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2019, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'àmplia el termini per a la presentació de la justificació dels ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019.