Novetats

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2020, per la qual es proposa provisionalment la classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proposa provisionalment la classificació de les àrees industrials...

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2020, per la qual es resol la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana, dins...

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2020, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es resol la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2020, de les ajudes per a...

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2020, per la qual s'incrementa en una quantia addicional el crèdit inicial, i s'acorda la redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria, de les ajudes per a...

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Minas, per la qual s'incrementa en una quantia addicional el crèdit inicial, i s'acorda la...

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2020, de correcció d'errors de la resolució de concessió de subvencions per a l'exercici 2020 del programa d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2020, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, de correcció d'errors de la Resolució de 28 de juliol de 2020, per la qual es resol la...

RESOLUCIÓ de 12 d'agost de 2020, per la qual s'inadmeten les sol·licituds que no reuneixen els requisits establits en la Resolució de 27 de desembre de 2019, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2020, d'ajudes...

RESOLUCIÓ de 12 d'agost de 2020, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'inadmeten les sol·licituds que no reuneixen els requisits establits en la...

Mostrant 1 - 5 de 77 resultats
Articles per pàgina 5
de 16