Novetats

Correcció d'errades de l'extracte de la Resolució de 4 de maig de 2020, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, ajudes a associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com a actuacions que milloren la...

Correcció d'errades de l'extracte de la Resolució de 4 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, per a...

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, el programa d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit...

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, el programa d'ajudes per a...

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2020, per la qual s'acorda la continuació de determinats procediments i tràmits administratius, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de...

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'acorda la continuació de determinats procediments i tràmits administratius,...

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, per la qual es deixa sense efectes per causes sobrevingudes la convocatòria per a l'exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la...

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es deixa sense efectes per causes sobrevingudes la convocatòria per a...

Mostrant 1 - 5 de 68 resultats
Articles per pàgina 5
de 14