Incentius i ajudes

Incentius i ajudes

 

CONVOCATÒRIES 2020

 

I. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS 

 

 

II. AJUDES PER A ASSOCIACIONS INDUSTRIALS SECTORIALS

 

 

III. AJUDES PER A ASSOCIACIONS INDUSTRIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I PER A ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

 

Convocatòria 2019

AJUDES ASSOCIACIONS MULTISECTORIALS I COMARCALS

AJUDES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS

CONVENIS